O kampanii

Celem Kampanii #Regeneracja jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z rolnictwa regeneracyjnego i zachęcenie do jego stosowania. Kampania poprzez realizowane w jej ramach działania ma za zadanie zachęcić do zmiany praktyk rolniczych w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego rozwoju

Rolnictwo regeneracyje

Coraz więcej rolników i konsumentów zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony gleby i bioróżnorodności oraz zmiany praktyk rolniczych na bardziej przyjazne dla środowiska. Odpowiedzią na te potrzeby jest rolnictwo regeneracyjne. Nie czekaj! Włącz się w kampanię rolnictwa regneracyjnego już dziś!

Rada programowa

Coraz więcej rolników i konsumentów zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony gleby i bioróżnorodności oraz zmiany praktyk rolniczych na bardziej przyjazne dla środowiska. Odpowiedzią na te potrzeby jest rolnictwo regeneracyjne.

 

Czym jest rolnictwo regeneracyjne?

To praktyka rolnicza, która opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Jej celem jest

ico01

Poprawa jakości gleby

Pomaga zwiększyć zawartość organicznej materii w glebie, co zwiększa jej żyzność i zdolność do utrzymywania wody.

ico02

Poprawa zdrowia roślin

Pomaga zwiększyć zawartość organicznej materii w glebie, co zwiększa jej żyzność i zdolność do utrzymywania wody.

ico03

Poprawa zdrowia roślin

Pomaga zwiększyć zawartość organicznej materii w glebie, co zwiększa jej żyzność i zdolność do utrzymywania wody.

ico04

Poprawa bioróżnorodności

Rolnictwo regeneracyjne może pomóc w ochronie różnorodności biologicznej, w tym chronić siedliska dla różnych gatunków zwierząt i roślin.

icon_04

Ochrona klimatu

Rolnictwo regeneracyjne może pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie zawartości organicznej materii w glebie i poprawę jej zdolności do magazynowania węgla.

icon_05

Zwiększenie retencji wody

Zdrowe gleby, które są wynikiem rolnictwa regeneracyjnego, zapewniają lepszą zdolność do retencji wody, co może zmniejszyć ryzyko suszy i pomóc w zarządzaniu zasobami wodnymi.

Można osiągnąć to poprzez:

Group 32

Rotacja roślin

Zmiana uprawianych roślin co roku lub co kilka lat, co pomaga w zachowaniu zdrowia gleby i zwiększeniu jej produktywności.

Group 21

Zarządzanie roślinnymi resztkami

Utrzymywanie na polu resztek roślinnych, które stanowią naturalne nawozy i pomagają w zachowaniu zdrowia gleby.

Group 25

Stosowanie naturalnych nawozów

Wykorzystywanie naturalnych nawozów, takich jak kompost i obornik, aby zwiększyć produktywność gleby i ochronić środowisko.

Group 28

Integrację zwierząt

Integrowanie zwierząt hodowlanych z uprawami, co pomaga w utrzymaniu zdrowia gleby i zwiększeniu produktywności.

Group 26

Ochronę różnorodności biologicznej

Rolnictwo regeneracyjne może pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie zawartości organicznej materii w glebie i poprawę jej zdolności do magazynowania węgla

Group 27

Bliskość w zgodzie na naturą

Produkowanie żywności bez nadmiernego użycia środków ochrony roślin, co zapewnia zdrową i bezpieczną żywność dla ludzi i zwierząt.

Pamiętaj!

Rolnictwo regeneracyjne jest kluczowe zarówno dla zapewnienia zdrowych i smacznych produktów dla nas wszystkich, ale także ochrony naszej klimatu. Poprzez stosowanie naturalnych procesów, możemy poprawić jakość gleby i produktów, a także chronić środowisko.

Pamiętaj!

Rolnictwo regeneracyjne jest kluczowe zarówno dla zapewnienia zdrowych i smacznych produktów dla nas wszystkich, ale także ochrony naszej klimatu. Poprzez stosowanie naturalnych procesów, możemy poprawić jakość gleby i produktów, a także chronić środowisko.