Utrzymanie stałego pokrycia gleby stanowi kolejny istotny element rolnictwa regeneracyjnego,
mający kluczowe znaczenie dla zdrowia gleby i osiągnięcia zrównoważonej produkcji rolnej. W tym
artykule skupimy się na znaczeniu utrzymania stałego pokrycia gleby w kontekście rolnictwa
regeneracyjnego oraz omówimy różne metody pokrycia gleby, takie jak rośliny, agrowłóknina i
mulcz. Przedstawimy także korzyści związane z utrzymaniem stałego pokrycia gleby, takie jak
ochrona wilgoci, zachowanie struktury gleby czy ograniczenie wzrostu chwastów.
Znaczenie utrzymania stałego pokrycia gleby w rolnictwie regeneracyjnym
Działanie to ma duże znaczenie dla zdrowego i zrównoważonego rolnictwa. Pokrycie gleby jest jedną
z podstawowych metod jej ochrony przed erozją, utratą wilgoci, degradacją struktury i wzrostem
chwastów. Gdy gleba pozostaje odsłonięta, jest bardziej podatna na erozję w wyniku działania wiatru
i wody, co prowadzi do utraty cennych składników odżywczych i pogorszenia jakości gleby.
Utrzymanie stałego pokrycia gleby zapobiega tym negatywnym skutkom, przyczyniając się do
utrzymania zdrowej i żyznej gleby.
Metody pokrycia gleby

 1. Rośliny
  Jednym ze sposobów utrzymania pokrycia gleby jest uprawa różnych roślin, które pokrywają
  powierzchnię gleby swoim liściastym nadziemnym częściom. Rośliny tworzą naturalną osłonę,
  chroniąc glebę przed erozją, utratą wilgoci i promieniowaniem słonecznym. Ponadto, rozkładające się
  liście i resztki roślinne dostarczają materii organicznej do gleby, znacząco poprawiając jej strukturę i
  żyzność!
 2. Agrowłóknina
  Agrowłóknina to materiał tekstylny stosowany do pokrywania gleby w celu ochrony przed erozją i
  utratą wilgoci. Działa jako bariera fizyczna, która zapobiega wypłukiwaniu gleby i zatrzymuje wodę w
  obszarze korzeniowym roślin. Agrowłóknina jest stosowana szczególnie w przypadku upraw
  warzywnych i sadowniczych. 
 3. Mulcz
  Mulczowanie to metoda polegająca na pokryciu powierzchni gleby warstwą organiczną, taką jak
  słoma, korowina lub sieczka drzewna. Mulcz chroni glebę przed erozją, utratą wilgoci i ogranicza
  wzrost chwastów poprzez blokowanie dostępu światła do nasion chwastów. Ponadto, rozkładając się,
  organiczny mulcz dostarcza składników odżywczych do gleby, poprawiając jej żyzność.
  Korzyści utrzymania stałego pokrycia gleby
  Utrzymanie stałego pokrycia gleby daje rozmaite profity, takie jak:
 4. Ochrona wilgoci
  Stałe pokrycie gleby zmniejsza parowanie wody z gleby, chroniąc rośliny przed suszą i minimalizuje
  konieczność dodatkowej irygacji. Zwiększona wilgotność gleby sprzyja lepszemu wzrostowi korzeni
  roślin, ich zdrowiu i wydajności.
 5. Zachowanie i poprawa struktury gleby
  Pokrycie gleby pomaga w zachowaniu jej struktury poprzez zmniejszenie wpływu uderzeń deszczu lub
  działania wiatru, które mogą prowadzić do pogorszenia struktury gleby. Stałe jej pokrycie gleby
  poprawia jej strukturę, co sprzyja głębokiemu ukorzenieniu roślin, lepszemu dostępowi do
  składników odżywczych i zwiększa zdolność gleby do przechowywania wody.
 6. Ograniczenie wzrostu chwastów
  Stałe pokrycie gleby ogranicza dostęp światła do nasion chwastów, utrudniając im kiełkowanie i
  wzrost. Redukuje to „konkurowanie” chwastów z uprawianymi roślinami, co oczywiście przekłada się
  na większe plony i mniejszą potrzebę stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
 7. Ochrona mikroorganizmów glebowych
  Stałe pokrycie gleby tworzy warunki sprzyjające rozwojowi i działalności korzystnych
  mikroorganizmów glebowych, takich jak bakterie i grzyby. Są one istotne dla zdrowia gleby,
  przyczyniając się do rozkładu materii organicznej, dostarczania składników odżywczych roślinom, a
  także poprawy struktury gleby.
  Podsumowanie
  Różne metody pokrycia gleby, takie jak rośliny, agrowłóknina i mulcz, odgrywają istotną rolę w
  ochronie wilgoci, zachowaniu struktury gleby oraz ograniczeniu wzrostu chwastów.
  Stałe pokrycie gleby ma wiele korzyści. Zapobiega erozji, utracie wilgoci i degradacji struktury gleby,
  przyczyniając się do utrzymania zdrowej i żyznej gleby. Metody pokrycia gleby, takie jak rośliny,
  tworzą naturalną osłonę, dostarczając jednocześnie materii organicznej do gleby. Agrowłóknina i
  mulcz działają jako bariery fizyczne, chroniąc glebę przed erozją, utratą wilgoci i wzrostem chwastów.
  Utrzymanie stałego pokrycia gleby jest niezbędne dla zrównoważonej produkcji rolnej, zapewniając
  ochronę środowiska, zwiększenie plonów oraz minimalizację kosztów związanych z irygacją i
  zwalczaniem chwastów. To ważnym kroki w kierunku zrównoważonego rolnictwa, które dba o
  zdrowie gleby, ochronę środowiska i zrównoważoną produkcję żywności.
  Publikacja „Systemy uprawy gleby przydatne w rolnictwie zrównoważonym” jest dostępna na stronie
  https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2016/2016-SYSTEMY-UPRAWY-GLEBY-PRZYDATNE-W-
  ROLNICTWIE-ZROWNOWAZONYM.pdf