Rolnictwo regeneracyjne: Nowa era zrównoważonej produkcji rolnej

Z przeprowadzonych przez nas badań opinii wynika, że 58% rolników nie wie, czym jest rolnictwo
regeneracyjne, ale aż 95% z nich stosuje jakiś z jego elementów, a 90% słusznie uważa, że może
ono przynieść korzyści dla środowiska! Dlatego postanowiliśmy nieco szerzej omówić tę tematykę
– zapraszamy do lektury.
Co to jest rolnictwo regeneracyjne i na czym polega?
Rolnictwo regeneracyjne to innowacyjna metoda produkcji rolnej, która stawia na zrównoważony
rozwój i ochronę środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnych praktyk rolniczych, które często
prowadzą do degradacji gleby i wykorzystania zasobów naturalnych, rolnictwo regeneracyjne skupia
się na przywracaniu zdrowia gleby, odbudowie bioróżnorodności i zrównoważonym wykorzystaniu
zasobów naturalnych.
W obliczu narastających problemów związanych z degradacją środowiska, zmianami klimatu i
potrzebą zapewnienia zrównoważonej produkcji żywności, rolnictwo regeneracyjne stało się
obiecującą alternatywą dla konwencjonalnych praktyk rolniczych. Ta innowacyjna metoda produkcji
rolniczej zdobywa coraz większą popularność z uwagi na swoje liczne korzyści zarówno dla
środowiska, jak i dla producentów żywności.
Rolnictwo regeneracyjne odnosi się do takich celów, jak utrzymanie produktywności rolnictwa,
zwiększenie różnorodności biologicznej czy poprawa usług ekosystemowych, w tym wychwytywanie i
składowanie dwutlenku węgla (Oberč, B.P. and Arroyo Schnell, A. (2020). Approaches to sustainable
agriculture. Exploring the pathways towards the future of farming. iUCN EURO).
„Rolnictwo regeneracyjne to podejście, które nie tylko zmniejsza negatywny wpływ rolnictwa na
środowisko, ale również je naprawia” – Conservation Technology Information Center (CTIC).
Podstawowe zasady rolnictwa regeneracyjnego
Rolnictwo regeneracyjne opiera się na kilku kluczowych zasadach, które mają na celu przywrócenie
równowagi w ekosystemie rolnym. Oto najistotniejsze z nich:

 1. Zwiększenie różnorodności upraw
  Rolnictwo regeneracyjne promuje uprawę wielogatunkową, która wpływa korzystnie na
  strukturę gleby, zmniejsza ryzyko wystąpienia szkodników i chorób oraz zwiększa
  bioróżnorodność.
 2. Minimalizacja stosowania pestycydów i nawozów sztucznych
  W rolnictwie regeneracyjnym dąży się do unikania stosowania pestycydów i nawozów
  sztucznych w nadmiernych ilościach. Wykorzystuje się także naturalne metody ochrony roślin,
  takie jak rośliny towarzyszące, naturalnych wrogów szkodników oraz kompostowanie i
  nawożenie organiczne.
 3. Zatrzymanie wody i utrzymanie zdrowia gleby

Rolnictwo regeneracyjne skupia się na zatrzymywaniu wody w glebie poprzez techniki takie jak
uprawa bezorkowa, utrzymywanie okrywy gleby, agroleśnictwo i zwiększanie poziomu substancji
organicznych w glebie. To pomaga w retencji wody, redukcji erozji i poprawie zdrowia gleby.
Warto wspomnieć o tym, że rolnictwo regeneracyjne nie wyklucza np. intensywnych metod uprawy
roli, stosowania nawozów mineralnych czy pestycydów, lecz ma na celu ich ograniczenie poprzez
racjonalne i bardziej precyzyjne ich używanie.
Zalety rolnictwa regeneracyjnego
Rolnictwo regeneracyjne przynosi szereg korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla producentów
żywności. Są nimi m.in.:

 1. Ochrona środowiska
  Praktyki rolnictwa regeneracyjnego zmniejszają erozję gleby, zwiększają zatrzymanie wody,
  minimalizują zanieczyszczenie wód gruntowych i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych. Przez
  odbudowę zdrowia gleby i zwiększenie bioróżnorodności, rolnictwo regeneracyjne przyczynia się do
  ochrony ekosystemów i zachowania dzikich siedlisk.
 2. Zdrowa gleba
  Długotrwałe praktyki rolnictwa regeneracyjnego prowadzą do poprawy jakości gleby, zwiększając jej
  zdolność do zatrzymywania wody, składników odżywczych i składników organicznych. Zdrowa gleba
  przekłada się na lepszy wzrost i plonowanie roślin bogatych w składniki mineralne, a także zmniejsza
  potrzebę stosowania sztucznych nawozów.
 3. Zrównoważona produkcja żywności
  Rolnictwo regeneracyjne pozwala na długoterminową zrównoważoną produkcję żywności. Dzięki
  zwiększonej bioróżnorodności oraz unikaniu stosowania pestycydów i nawozów sztucznych w
  nadmiernych ilościach, rolnictwo regeneracyjne może przyczynić się do większej odporności upraw
  na choroby i szkodniki, a jednocześnie zapewniać wydajne plony.
  Podsumowanie
  Rolnictwo regeneracyjne wprowadza nową erę zrównoważonej produkcji rolnej, która stawia na
  przywracanie równowagi w ekosystemie rolnym poprzez zwiększenie różnorodności upraw,
  minimalizację stosowania chemikaliów i ochronę gleby. Ta metoda przynosi liczne korzyści, w tym
  ochronę środowiska, zdrowie gleby oraz zrównoważoną produkcję żywności. Dlatego gorąco
  zachęcamy Was do przejścia na rolnictwo regeneracyjne!
  „Przejście na rolnictwo regeneracyjne to kluczowy krok w kierunku przyszłości zrównoważonej
  produkcji żywności” – The Carbon Underground
  Raport dotyczący rolnictwa regeneracyjnego w Europie (EASAC, 2022) jest dostępny na stronie
  https://easac.eu/publications/details/regenerative-agriculture-in-europe/