Zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie jest jednym z najważniejszych aspektów
rolnictwa regeneracyjnego. Materię organiczną stanowią pozostałości roślinne i zwierzęce, które
poddane procesom rozkładu w glebie przyczyniają się do poprawy jej struktury, retencji wody oraz
dostępności składników odżywczych dla roślin. W tym artykule omówimy rolę i korzyści
zwiększania zawartości materii organicznej w glebie w kontekście rolnictwa regeneracyjnego.
Ponadto, przyjrzymy się naturalnym materiałom organicznym, takim jak kompost, obornik i resztki
roślinne, jako źródłom poprawy struktury gleby i przechowywania wody.
Rola i korzyści zwiększania zawartości materii organicznej w glebie
Zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie ma wiele pozytywnych efektów zarówno dla
środowiska, jak i bezpośrednio dla zdrowia roślin. Oto kilka przykładowych:

 1. Poprawa struktury gleby
  Zwiększenie zawartości materii organicznej wpływa pozytywnie na strukturę gleby. Organiczne
  substancje, takie jak humus, tworzą agregaty glebowe, które zwiększają przepuszczalność gleby, jej
  zdolność do zatrzymywania wody i utrzymania dobrej wentylacji. Poprawa struktury gleby sprzyja
  lepszemu wzrostowi korzeni roślin, a także ułatwia przenikanie wody i powietrza.
 2. Zwiększona retencja wody
  Materię organiczną w glebie charakteryzuje duża zdolność do zatrzymywania wody. Wyższa
  zawartość materii organicznej prowadzi do zwiększonej retencji wilgoci w glebie, co jest szczególnie
  ważne w przypadku obszarów o niskiej ilości opadów. Zatrzymanie wody w glebie pozwala na jej
  dostępność dla roślin w czasie suszy i ogranicza potrzebę nawadniania.
 3. Udoskonalenie struktury mikrobiologicznej gleby
  Wysoka zawartość materii organicznej sprzyja rozwojowi korzystnych mikroorganizmów glebowych,
  takich jak bakterie, grzyby i pierwotniaki. Te mikroorganizmy mają kluczowe znaczenie dla cyklu
  składników odżywczych, rozkładu substancji organicznych i stymulowania zdrowego wzrostu roślin.
  Bogactwo mikroorganizmów glebowych wpływa na zdrowie roślin, odporność na choroby oraz
  efektywność wykorzystania składników odżywczych.
  Naturalne materiały organiczne jako źródła poprawy struktury gleby i przechowywania wody
  Aby zwiększyć zawartość materii organicznej w glebie, rolnictwo regeneracyjne korzysta z różnych
  naturalnych materiałów organicznych takich jak:
 4. Kompost
  Kompost to przetworzony materiał organiczny pochodzący z rozkładu resztek roślinnych i
  organicznych odpadów. Dodanie kompostu do gleby poprawia jej strukturę, zwiększa retencję wody i
  dostarcza roślinom składników odżywczych. Kompost jest również korzystny dla mikroorganizmów
  glebowych, które przyczyniają się do zdrowego ekosystemu glebowego.
 5. Obornik
  Obornik jest naturalnym źródłem materii organicznej pochodzącej z odchodów zwierzęcych.
  Wprowadzenie obornika do gleby dostarcza składników odżywczych i poprawia jej strukturę. Obornik

jest szczególnie korzystny w przypadku rolnictwa zwierzęcego, gdzie dostępne są duże ilości
obornika.

 1. Resztki roślinne
  Pozostałości po zbiorach roślinnych, takie jak słoma, łodygi czy liście, stanowią cenne źródło materii
  organicznej dla gleby. Dodawanie ich do gleby zwiększa zawartość materii organicznej, poprawia
  strukturę gleby i wspiera działanie mikroorganizmów glebowych.
 2. Zielone nawozy
  Zielone nawozy to rośliny, które są specjalnie uprawiane, a następnie rozdrabniane i mieszane w
  glebie. Rośliny te, takie jak facelia, łubin czy wyka, pomagają poprawić strukturę gleby, dostarczając
  materii organicznej i składników odżywczych. Ponadto, zielone nawozy mogą przyczynić się do
  zatrzymania azotu z atmosfery i jego uwalniania w glebie.
 3. Pokrycie roślinne
  Utrzymanie stałego pokrycia gleby roślinami, takimi jak rośliny okrywowe czy trawy, ma korzystny
  wpływ na poprawę struktury gleby i zatrzymywanie wody. Rośliny te tworzą naturalną osłonę,
  zapobiegając erozji gleby, ograniczając parowanie wody i dostarczając organiczną materię do gleby.
  Z doświadczenia wiemy, że dodanie tych naturalnych materiałów organicznych do gleby w ramach
  rolnictwa regeneracyjnego przyczynia się do poprawy struktury gleby, zwiększenia jej żyzności,
  retencji wody i ogólnego zdrowia ekosystemu glebowego!
  Podsumowanie
  Zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie jest kluczowym aspektem rolnictwa
  regeneracyjnego. Poprawa struktury gleby, zwiększona retencja wody i udoskonalenie ekosystemu
  glebowego są niektórymi z licznych korzyści wynikających z tego podejścia. Wykorzystanie
  naturalnych materiałów organicznych, takich jak kompost, obornik i resztki roślinne, umożliwia
  poprawę struktury gleby i przechowywanie wody, co przyczynia się do zdrowej i zrównoważonej
  produkcji rolnej.

Materiały szkoleniowe dla rolników „GOSPODAROWANIE EKOLOGICZNE – co każdy rolnik wiedzieć
powinien?” (2021) są dostępne na stronie:
https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/ROLEKO/pliki/eco.pdfv